INFORMAȚII PRIVIND DATELE PERSONALE

Ultima actualizare: 3 octombrie 2022.

 

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROCESAREA DATELOR DVS?

Responsabil pentru procesarea datelor este SC A.S. Negulescu SRL („Anca & Silvia Negulescu”), cu cod fiscal nr. 27412364. Datele de contact ale Anca & Silvia Negulescu sunt următoarele:

- Adresă poștală: SC A.S. Negulescu SRL, Vasile Lupu, no. 50, Iasi, Iasi (Romania).

- Telefon: +40 733 987 833

- E-mail: [email protected]

Se informează persoanele interesate că Anca & Silvia Negulescu a desemnat un delegat pentru protecția datelor pe care îl pot aborda pentru orice chestiune referitoare la procesarea datelor lor personale. Persoanele interesate pot contacta delegatul pentru protecția datelor prin intermediul următoarelor date de contact: [email protected], adresă poștală: Biroul DPO, SC A.S. Negulescu SRL, Vasile Lupu, no. 50, Iasi, Iasi (Romania).

 

CE FEL DE DATE PERSONALE COLECTEAZĂ Anca & Silvia Negulescu?

Anca & Silvia Negulescu poate colecta următoarele date personale ale utilizatorilor pagini web Anca & Silvia Negulescu („SITE-UL”) prin intermediul formularelor corespunzătoare: nume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, data nașterii, sexul și numărul cardului de credit (PAN+CVV2), în conformitate cu standardele PCI DSS sau numărul contului (furnizat de client în caz de returnare) atunci când utilizatorul vizitează SITE-UL, se înregistrează, plasează o comandă online, contactează Anca & Silvia Negulescu sau participă la promoții sau sondaje Anca & Silvia Negulescu.

De asemenea, Anca & Silvia Negulescu colectează toate informațiile privind navigarea dvs. pe SITE și privind interacțiunea dvs. cu marca.

Toate datele personale pe care le colectează Anca & Silvia Negulescu provin de la persoana interesată, cu excepția datelor de contact care ne pot fi furnizate de prieteni sau rude:

- Pentru trimiterea unui cec cadou sau a altui cadou.

- Pentru partajarea articolelor preferate salvate pe SITE/în APLICAȚIE.

ÎN CE SCOP PROCESAM DATELE PERSONALE?

Datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate în următoarele scopuri, după caz:

- Gestionarea și derularea înregistrării pe SITE. Înregistrarea presupune elaborarea de profiluri ale navigării utilizatorului pe SITE. Respectiva realizare a unui profil constă în utilizarea datelor personale ale clientului și a informațiilor obținute de pe urma navigării, precum produsele văzute sau adăugate în coș, secțiunile SITE-ULUI vizitate, localizarea pentru evaluarea preferințelor sale și/sau a intereselor personale cu obiectivul de a-i oferi conținut de pe SITE, oferte, servicii și produse adecvate profilului său.

- Gestionarea și derularea cumpărăturilor online. Utilizăm datele personale ale clientului pentru a procesa și pentru a-i livra comanda, pentru a-l informa prin intermediul poștei electronice în legătură cu situația comenzii sale.

- Gestionarea și trimiterea de date privind promoțiile exclusive, cu ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului, intereselor și necesităților persoanei interesate în calitate de client, prin intermediul adresei de e-mail sau poștei convenționale.

- Răspuns la exercitarea drepturilor ARCO+, precum și la întrebări și reclamații.

- Gestionarea serviciului de notificări în cazul în care un anumit articol de îmbrăcăminte este disponibil pe SITE.

- Gestionarea și emiterea documentelor doveditoare ale vânzării: bon digital, factură aferentă vânzării sau document Tax Free.

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?

Anca & Silvia Negulescu va păstra datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare (24 de ore de la plasarea comenzii), ținând cont de necesitatea răspunderii la întrebările care se adresează sau a rezolvării problemelor, realizarea de îmbunătățiri, activarea serviciilor și îndeplinirea tuturor cerințelor legislației aplicabile. Acest lucru înseamnă că poate păstra datele personale o perioadă rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesată nu mai utilizează serviciile Anca & Silvia Negulescu sau nu mai utilizează SITE-UL. După această perioadă, datele personale vor fi blocate din toate sistemele Anca & Silvia Negulescu.

 

CE NE DĂ DREPTUL SĂ PROCESAM DATELE?

Anca & Silvia Negulescu dispune de următoarele temeiuri legale pentru a putea procesa datele personale:

Executarea contractului

Temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate care sunt colectate este executarea contractului de vânzare-cumpărare. În acest sens, persoana interesată este obligată să furnizeze datele necesare pentru executarea acestuia. În cazul în care nu ne furnizează aceste date, nu va fi posibilă efectuarea vânzării-cumpărării.

Obligațiile legale

Gestionarea și emiterea facturii pentru vânzare se bazează pe obligația legală a Anca & Silvia Negulescu în relația sa cu clienții.

Consimțământul

În legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi consimțământul acesteia, în cazul în care s-au prestat:

- Gestionarea înregistrării pe SITE în vederea efectuării unei comenzi.

- Gestionarea trimiterii de informații privind promoțiile exclusive, ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului persoanei interesate.

- Răspunsul la exercitarea drepturilor ARCO+, răspunderea la întrebări și reclamații ale părții interesate.

- Gestionarea serviciului de notificări de disponibilitate a articolelor pe SITE.

- Gestionarea și emiterea următoarelor documente doveditoare ale vânzării: bon digital și document Tax Free.

Retragerea consimțământului privind procesarea din partea persoanei interesate nu va condiționa executarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între aceasta și Anca & Silvia Negulescu.

Interes legitim

În legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi interesul legitim al Anca & Silvia Negulescu:

- Elaborarea de profiluri prin intermediul navigării pe SITE  a unui utilizator înregistrat în aceasta, precum și a tuturor acelor utilizatori care ne-au furnizat datele lor în oricare alt scop.

- Elaborarea de profiluri pentru trimiterea de informații în legătură cu promoții exclusive, ultimele noutăți și informații personalizate adaptate profilului persoanei interesate.

- Trimiterea de sondaje de satisfacție în legătură cu produsele achiziționate sau cu serviciile utilizate de clienții Anca & Silvia Negulescu pentru a le solicita opinia și pentru a le putea îmbunătăți.

Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că SITE-UL noastru rămâne sigur, precum și pentru a ajuta Anca & Silvia Negulescu să înțeleagă necesitățile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor și, prin urmare, să își îmbunătățească serviciile, produsele și mărcile. Toate aceste acțiuni se realizează în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție a clientului și al asigurării unei experiențe de navigare și cumpărare unice.

 

CĂROR DESTINATARI LE PUTEM COMUNICA DATELE?

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate următorilor destinatari:

- Întreprinderi SC A.S. Negulescu SRL (“Anca & Silvia Negulescu”).

- Administrații și organisme publice, în cazul în care acestea le solicită, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.

- Societăți însărcinate cu procesarea datelor, precum parteneri în franciză și furnizori care prestează servicii în numele Anca & Silvia Negulescu (societăți de mesagerie, societăți care se ocupă cu trimiterea comunicărilor, agenții, societăți care elaborează profiluri etc.).

De asemenea, se pot efectua transferuri de date internaționale în cadrul cesiunilor/comunicărilor pentru care Anca & Silvia Negulescu va utiliza clauzele contractuale tip adoptate de Comisia Europeană și Scutul de confidențialitate UE-SUA drept garanție a transferurilor realizate în țări care nu dispun de o hotărâre în conformitate cu reglementările Comisiei Europene. În orice caz, terții cu care se partajează anumite date cu caracter personal vor dovedi în prealabil adoptarea măsurilor de natură tehnică și organizatorice adecvate pentru protecția corectă a datelor acestora.

Anca & Silvia Negulescu nu vinde în niciun caz terților date ce aparțin clienților.

 

CUM PROTEJEAZĂ Anca & Silvia Negulescu DATELE PERSONALE?

SITE-ul utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora. Cu acest obiectiv, utilizatorul acceptă ca Anca & Silvia Negulescu să obțină date în scopul autentificării corespunzătoare pentru controalele de acces.

De asemenea, orice tranzacție realizată prin intermediul SITE-ULUI se efectuează prin intermediul unor sisteme de plată sigure. Datele confidențiale de plată sunt transmise direct și în mod criptat (SSL) entității corespunzătoare.

Anca & Silvia Negulescu declară că a adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesează, precum și pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.

 

CARE SUNT DREPTURILE LEGATE DE DATELE PERSONALE?

Vă corespund următoarele drepturi care pot fi exercitate prin intermediul adresei de e-mail [email protected]:

Dreptul de acces

Aveți dreptul să obțineți confirmarea în legătură cu procesarea sau nu a datelor personale care vă privesc de către Anca & Silvia Negulescu, precum și să accesați datele personale pe care le deține Anca & Silvia Negulescu în legătură cu dvs.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să solicitați ca Anca & Silvia Negulescu să rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau să se completeze în cazul în care sunt incomplete.

Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la ștergerea acestora din baza de date

Ne puteți solicita ca datele personale să fie șterse atunci când, între altele, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate.

Dreptul la limitare

Aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.

Dreptul la portabilitate

Aveți dreptul să primiți datele personale în format structurat, de uz obișnuit și cu citire mecanică, și de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.

Dreptul la opoziție

Vă puteți opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de Anca & Silvia Negulescu, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, Anca & Silvia Negulescu nu va mai procesa datele, cu excepția cazului în care există motive legitime imperioase, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.

Decizii individuale automatizate

Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ în mod similar. Totuși, nu va fi posibilă exercitarea unui astfel de drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Anca & Silvia Negulescu, este autorizată de dreptul aplicabil Anca & Silvia Negulescu, cu condiția să se stabilească măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Dreptul de a depune o reclamație

Aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Europeană de protecție a datelor.

Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.FOLOSIREA SITE-ULUI NOSTRU

Utilizatorii sunt de acord să utilizeze conținutul site-ului într-un mod adecvat, angajându-se să (i) ofere informații reale și exacte cu privire la datele solicitate în formularul de înregistrare sau la plasarea comenzilor, și să mențină datele actualizate atâta timp cât utilizează site-ul; (ii) nu se implice în activități ilicite, ilegale sau care contravin bunei-credințe și ordinii publice; (iii) nu publice conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă sau discriminatorie pe criterii de rasă, sex, ideologie, religie sau să acționeze în moduri care contravin bunelor moravuri, ordinii publice, drepturilor fundamentale, libertăților publice, onoarei, vieții private sau imaginii unei terțe părți și legislației aplicabile în general; (iv) nu deterioreze sistemele fizice și logice ale site-ului, ale furnizorilor Anca & Silvia Negulescu sau ale terților, să nu introducă sau să răspândească viruși de calculator în orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea duce la deteriorarea menționată mai sus; (v) nu utilizeze conținutul site-ului și informațiile de pe acesta pentru trimiterea publică sau trimiterea de mesaje în orice alt scop comercial, sau pentru colectarea și stocarea de datele personale ale terților; (vi) nu încerce să acceseze și, acolo unde este cazul, să folosească conturile de e-mail ale altor utilizatori și să le modifice sau să le manipuleze mesajele.

Anca & Silvia Negulescu își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le consideră adecvate pe site fără preaviz și poate schimba, șterge sau adăuga conținut și servicii pe care le oferă prin intermediul site-ului, cum ar fi modul în care acestea sunt prezentate sau situate pe site.

 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutul său, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, sunet, audio, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă software, denumiri comerciale, mărci comerciale, lucrări, ilustrații, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea Anca & Silvia Negulescu sau a proprietarilor terți respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul web.

Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție în scopuri comerciale a unei părți sau a întregului conținut al site-ului, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă fără autorizarea Anca & Silvia Negulescu.

Utilizatorii sunt de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Anca & Silvia Negulescu. Utilizatorii pot folosi site-ul și conținutul său pentru uz propriu personal și privat. Orice altă utilizare este interzisă, iar utilizatorii trebuie să obțină acordul prealabil, explicit și în scris de la Anca & Silvia Negulescu. Utilizatorii se vor abține de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul web.

 

RĂSPUNDEREA DERIVATĂ DIN FOLOSIREA INTERNETULUI

Anca & Silvia Negulescu nu răspunde, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea surveni, cu titlu de exemplu, ca urmare a: erorilor sau omisiunilor în conținut, indisponibilității site-ului sau transmiterii de viruși sau malware în conținut, în ciuda tuturor măsurilor tehnologice adoptate pentru a preveni aceste situații.

Utilizatorii pot fi redirecționați de pe site către conținuturi de pe site-uri terțe. Având în vedere că furnizorul nu poate controla conținutul introdus de terți pe site-ul său în orice moment, furnizorul nu-și poate asuma nicio responsabilitate pentru acest conținut. În toate cazurile, furnizorul declară că va retrage orice conținut care ar putea contraveni legislației naționale și internaționale, moralității sau ordinii publice, cu efect imediat, prin retragerea imediată a redirecționării către site-ul respectiv, raportarea conținutului autorităților competente.

Anca & Silvia Negulescu nu este răspunzător pentru informațiile și conținutul stocat, inclusiv, dar fără a se limita la, forumuri, chaturi, generatoare de bloguri, comentarii, rețele sociale sau orice alt suport care permite terților să publice conținut independent de pe site. Cu toate acestea, Anca & Silvia Negulescu se pune la dispoziția tuturor utilizatorilor, a autorităților și a forțelor de securitate și colaborează în mod activ pentru retragerea sau blocarea oricărui conținut care ar putea afecta sau contraveni legislației naționale sau internaționale, drepturilor terților, moralității sau ordinii publice. În cazurile în care utilizatorii consideră că conținutul care poate fi clasificat ca atare există pe site-ul web, sunt rugați să semnaleze acest lucru fără întârziere administratorului site-ului.

Site-ul a fost verificat și testat pentru a ne asigura că funcționează corect. În principiu, funcționarea corectă a site-ului poate fi garantată non-stop, pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, Anca & Silvia Negulescu nu poate exclude posibilitatea existenței unor erori de programare sau că accesarea site-ului poate fi împiedicată din cauze de forță majoră, dezastre naturale, acțiune industrială și alte circumstanțe.

Introducerea de hyperlinkuri în scopuri comerciale, pe site-uri terțe, care permit accesul la site-ul, este interzisă fără acordul prealabil în scris al Anca & Silvia Negulescu. Anca & Silvia Negulescu nu răspunde pentru utilizarea sau conținutul site-urilor terțe, care pot conține linkuri către asnegulescu.com.

 

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

CE SUNT COOKIE-URILE ȘI CUM LE FOLOSEȘTE Anca & Silvia Negulescu?

Anca & Silvia Negulescu, acționând în nume propriu sau prin intermediul unui terț, contractat pentru a furniza servicii de statistică, poate utiliza cookie-uri atunci când un utilizator navighează site-ul. Cookie-urile sunt fișiere pe care un server la trimite browserului, în scopul de a înregistra activitatea utilizatorilor în timpul navigării pe site.

Utilizarea cookie-urilor permite serverului site-ului să recunoască browserul web folosit de utilizator, în scopul de a simplifica experiența de navigare, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil, accesul la zonele, serviciile, promoțiile și concursurile rezervate exclusiv lor fără a fi nevoie să se înregistreze la fiecare vizită. De asemenea, sunt folosite pentru a măsura parametrii de audiență și trafic, monitorizând progresul și numărul de accesări.

Garanții privind utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile utilizate de site sunt asociate exclusiv utilizatorilor anonimi și computerelor lor și nu oferă detalii personale despre utilizatori.

Unele cookie-uri sunt utilizate de către terți (de exemplu, Google) pentru a furniza Anca & Silvia Negulescu date privind eficacitatea promoțiilor sale. Cookie-urile nu colectează, în niciun caz, informații personale care ar putea fi folosite pentru a identifica un anumit utilizator.

Cookie-urile utilizate pe site-ul web sunt, în toate cazurile, de natură temporară, folosite exclusiv pentru a îmbunătăți eficiența ultimei transmisii. Niciunul dintre cookie-urile utilizate pe site nu are o durată mai mare de doi ani.

Utilizatorii pot configura browserul lor pentru a-i notifica la primirea de cookie-uri și pentru a împiedica instalarea acestora pe calculatorul lor.

Prin ștergerea sau dezactivarea cookie-urilor Anca & Silvia Negulescu, este posibil ca utilizatorul să nu mai poată accesa anumite funcții ale site-ului.

Nu este necesar ca utilizatorii să permită instalarea cookie-urilor, pentru a utiliza site-ul, deși acestea sunt necesare pentru conectarea la servicii care necesită înregistrare prealabilă sau autentificare.

CE TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSEȘTE Anca & Silvia Negulescu?

Anca & Silvia Negulescu utilizează patru tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri tehnice

Acestea permit utilizatorului să navigheze pe site și să folosească funcții cum ar fi coșul de cumpărături.

Cookie-uri analitice

Anca & Silvia Negulescu folosește cookie-uri Google Analytics pentru a calcula numărul de utilizatori care vizitează site-ul. Aceste cookie-uri permit măsurarea și analizarea modului în care utilizatorii navighează site-ul. Aceste informații permit Anca & Silvia Negulescu să-și îmbunătățească în permanență serviciile și experiența de cumpărare a utilizatorilor site-ului. Pentru informații suplimentare, consultă pagina de confidențialitate Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie-uri preferențiale

Ori de câte ori utilizatorii navighează sau cumpără pe site-ul web, site-ul își va aminti preferințele lor (de exemplu, locația sau limba preferată). Datorită acestor cookie-uri, putem să oferim utilizatorilor o experiență de navigare mai simplă, mai convenabilă și personalizată.

Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a afișa reclame relevante pentru utilizatori. De asemenea, limitează numărul de afișări ale unui anunț pentru fiecare utilizator și ajută Anca & Silvia Negulescu să măsoare eficiența campaniilor sale publicitare. Când navighează pe site-ul web, utilizatorii acceptă că Anca & Silvia Negulescu va descărca aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivele lor și că le va consulta atunci când utilizatorul vizitează site-ul Anca & Silvia Negulescu în viitor.

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LINKURILE CĂTRE ALTE SITE-URI?

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri cu politici de confidențialitate diferite de cele ale Anca & Silvia Negulescu. Prin urmare, Anca & Silvia Negulescu nu răspunde pentru conținutul sau practicile site-urilor web la care conduc linkurile. Anca & Silvia Negulescu își sfătuiește utilizatorii să verifice Politica de confidențialitate a tuturor site-urilor pe care le accesează prin asnegulescu.com.

 

CUM COLECTEAZĂ ȘI FOLOSEȘTE Anca & Silvia Negulescu ADRESELE IP?

Serverele site-ului pot detecta automat adresa IP și numele de domeniu utilizate de către utilizatori.

O adresă IP este un număr atribuit automat unui computer atunci când se conectează la Internet. Această informație permite prelucrarea ulterioară a datelor pentru a obține statistici care permit cunoașterea numărului de vizite pe site, ordinea vizitelor, punctul de acces etc.